Hjem - Lions Kerteminde

Menu

Nyhed

LIONS KERTEMINDE STØTTER DEMENSARBEJDET I KERTEMINDE KOMMUNE.

Lions Kerteminde har besluttet at donere et større beløb til et projekt, som på sigt skal gøre de kommunale medarbejde klogere på dementes døgnrytme med henblik på at iværksætte den bedste hjælp/pleje til gavn for den demente borger, de pårørende og de professionelle, der indgår i arbejdet med den demente.
Konkret giver donationen kommunen mulighed for at prøve et system - DEMOS-10, der er et system bestående af et plaster med en sensor, der placeres på borgerens ryg. Sensoren måler kroppens position og bevægelser minut for minut døgnet rundt over flere dage, således at man kan få et billede af borgerens døgnrytme - og på baggrund heraf tage initiativer til gavn for den demente borger.
'Vi er glade for at kunne støtte kommunens arbejde for at gøre tilværelse for demente borgere og deres pårørende endnu bedre', lyder det fra Lionsklubbens præsident, Rene Milo. 'Demens er en sygdom, som rammer rigtigt mange, og derfor er det vigtigt, at den helt rigtige pleje kan iværksættes med udgangspunkt i den enkelte borgere. Det arbejde vil vi i Lions gerne være med til at støtte, og da henvendelse herom kom fra de faglige på demensområdet, var vi ikke i tvivl om, at vi kunne og burde støtte med en større donation.'

Den store donation vil blive overrakt i forbindelse med det næste klubmøde i Lions Kerteminde, mandag den 3. februar 2020. På dette møde vil formanden for Kerteminde Kommunes Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg orientere om kommunes netop vedtagne demenspolitik - og Solveig Christiansen, Leder af kommunens afd. for Træning og Rikke Solberg, faglig koordinator på demensområdet vil orientere om, hvad donationen konkret skal bruges til - og vil give Lionsklubbens medlemmer et kursus, så de efterfølgende kan kalde sig demensvenner - og således være med til at understøtte kommunens arbejde med at blive en demensvenlig kommune.

Evt. spørgsmål om Lionsklubbens donation kan rettes til René Milo på tlf. 5050 5023.

Invitation.
Pressen inviteres til at deltage i klubmødet,mandag den 3. februar. Mødet afholdes på Kerteminde Vandrehjem og programmet for aftenen er som følger::

19.15     Oplæg om at være demensven v/Rikke Solberg
19.45     Kort oplæg om kommunens nye demenspolitik v/Britt Pedersen
20.00     Orientering om det projekt – DEMOS-10, som Lions har valgt at støtte med en donation på 30.000 kr. v/Rikke Solberg og Solvei Christensen 
              Læs evt. om DEMOS-10 på www.demos10.dk.
20.15    Evt. spørgsmål til demenspolitik og DEMOS-10
20.30    Overrækkelse af donationen v/René Milo.

Vi håber meget, at pressen kan finde mulighed for at overvære mødet.
Undertegnede modtager gerne et praj om, hvorvidt man prioriterer at sende en journalist.
Med venlig hilsen
Lions Kerteminde
Steen Hjorth
Midskovvej 260
5370 Mesinge
tlf. 21 43 07 26
hjorthsteen ved gmail prik com

Følg Lions