Hjem - Lions Kerteminde

Menu

Generel ansøgning om økonomisk støtte

Hvis man søger økonomisk støtte, angiv da venligst følgende:

1.  Hvad søges der støtte til?
2.  Navn på ansøger.
3.  Er ansøger en forening eller lignende, oplys da venligst om foreningens formål.
4.  Er der søgt støtte andre steder, oplys da venligst om hvem der er søgt, og hvor stort et         beløb der er søgt.
5,  Budget for aktiviteten
6.  Hvor stort et beløb søges der om hos Lions Kerteminde.

Ansøgningen sendes til kerteminde.lions.dk

Klubben holder møde 1. & 3. mandag i måneden, hvor indkomne ansøgninger bliver behandlet.
Untagelse herfra er ferieperioden sidst i maj til begyndelsen af september, og medio december til 1. januar. 

Ansøgningsskema
 

Følg Lions